Betonfundament

met of zonder helling

Betonfundament met helling

Een gewapende betonplaat in een ballastbed is een kwalitatief hoogwaardige fundamentvariant.
De grond wordt uitgegraven tot een vorstvrije diepte (ca. 60 - 80 cm, afhankelijk van de regio), vervolgens wordt de kuil gevuld met steenslag (korrelgrootte tot 35 mm) en verdicht. Hierna volgt een ca. 3-5 cm dikke egalisatievulling met grind (korrelgrootte tot 6 mm), waarin het dampscherm (plastic folie met een dikte van ten minste 150 μm) wordt geplaatst. Vervolgens wordt het betonfundament gelegd met 1 tot 2 lagen constructiestaalmatten, de dikte van de betonplaat moet ongeveer 10 - 15 cm bedragen.

De offset fundamentplaat, met een omtrekstap van 2 x 7 cm, is een ideaal ontwerp. Het bodemprofiel wordt met meegeleverde schroeven en pluggen aan de ondergrond bevestigd.

Houd er rekening mee dat het gebruik van het alu-bodemframe niet mogelijk is bij het trapvormige betonfundament. Verder is het niet noodzakelijk om een kit aan te brengen voor de afdichting.

Werkstappen

  1. de bouwplaats vorstvrij afgraven
  2. ballast plaatsen
  3. egalisatievulling aanbrengen
  4. dampscherm leggen
  5. fundament gieten
Betonfundament_gesamt_ghn_1b.pdf
maat berging breedte in cm diepte in cm fundamentplan

1A

173 173

betonfundamentplan 1A

1B 229

173

betonfundamentplan 1B
1C 285 173 betonfundamentplan 1C
1D 341 173 betonfundamentplan 1D
2A 173 229 betonfundamentplan 2A
2B 229 229 betonfundamentplan 2B
2C 285 229 betonfundamentplan 2C
2D 229 341 betonfundamentplan 2D
3A 285 173 betonfundamentplan 3A
3B 285 229 betonfundamentplan 3B
3C 285 285 betonfundamentplan 3C
3D 285 341 betonfundamentplan 3D
4A 341 173 betonfundamentplan 4A
4B 229 341 betonfundamentplan 4B
4C 285 341 betonfundamentplan 4C
4D 341 341 betonfundamentplan 4D

 

Alle fundamentplannen zijn te vinden in onze download-sectie.

Maat berging breedte in cm diepte in cm fundamentplan
HS 257 137 betonfundamentplan HS / H1

H1

137 257 betonfundamentplan HS / H1
H2 257 177 betonfundamentplan H2
H3 257 217 betonfundamentplan H3
H4 257 257 betonfundamentplan H4
H5 257 297 betonfundamentplan H5

 

 

Alle fundamentplannen zijn te vinden in onze download-sectie.

Maat berging breedte in cm diepte in cm fundamentplan

P1

257 137 betonfundamentplan P1
P2 257 177 betonfundamentplan P2
P3 257 217 betonfundamentplan P3
P4 257 257 betonfundamentplan P4
P5 257 297 betonfundamentplan P5

 

Alle fundamentplannen zijn te vinden in onze download-sectie.

Maat berging breedte in cm diepte in cm fundamentplan

A1

177 177 betonfundamentplan A1
A2 177 217 betonfundamentplan A2
A3 177 257 betonfundamentplan A3
A4 177 337 betonfundamentplan A4
A5 257 177 betonfundamentplan A5
A6 257 217 betonfundamentplan A6
A7 257 257 betonfundamentplan A7
A8 257 337 betonfundamentplan A8

 

Alle fundamentplannen zijn te vinden in onze download-sectie.

Maat berging breedte in cm  diepte in cm fundamentplan

1

155 83 betonfundamentplan 1
2 155 155 betonfundamentplan 2
2A 227 83 betonfundamentplan 2A
3 227 155 betonfundamentplan 3
4 227 227 betonfundamentplan 4
4A 299 155 betonfundamentplan 4A
5 299 227 betonfundamentplan 5
6 227 299 betonfundamentplan 6
7 299 299 betonfundamentplan 7

 

Alle fundamentplannen zijn te vinden in onze download-sectie.

Maat breedte in cm diepte in cm fundamentplan

150

155 83 betonfundamentplan 150
230 227 83 betonfundamentplan 230
300 299 83 betonfundamentplan 300

 

Alle fundamentplannen zijn te vinden in onze download-sectie.

Breedte in cm diepte in cm fundamentplan

145

203 betonfundamentplan

 

Alle fundamentplannen zijn te vinden in onze download-sectie.

Alternatief: vlakke betonplaat zonder treden

Als alternatief voor het betonfundament met het getrapte oppervlak kan ook een doorlopende vlakke betonplaat worden gestort.

De aanleg verloopt - met uitzondering van de trede in de fundering - zoals bij het betonfundament met getrapte fundamentplaat hierboven beschreven.

Het als accessoire verkrijgbare alu-bodemframe maakt het egaliseren van eventuele vloeroneffenheden en het aanbrengen van de afdichtingsvoeg eenvoudiger. De alu-bodemplaat (bekleed met 2 - 3 cm dikke XPS-piepschuimplaten) kan met behulp van het alu-bodemframe worden bevestigd.

Werkstappen

  1. bouwplaats vorstvrij afgraven
  2. steenslag aanleggen
  3. aanvullen met egalisatiemateriaal
  4. dampscherm leggen
  5. fundament gieten

Houd voor deze variant ook rekening met onze Biohort-betonfundamentplannen hierboven.


Let op: Deze tips zijn niet meer dan suggesties. De klant is zelf verantwoordelijk voor een geschikt fundamentontwerp. Biohort kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door onvoldoende vastgezette producten.