Fundamentløsninger

Fundaments løsning SmartBase og SmartBasePLUS danner et stabilt fundament for Biohort boden, Utstyrskap og MiniGarage. Fundamentet er stormsikkert og raskt å installere. Enten på asfaltert eller på ujevnt underlag, med SmartBase og SmartBasePLUS tilbyr vi den optimale løsningen. Ingen utgraving er nødvendig, så mye arbeid og smuss på stedet elimineres under installasjonen.

Mer om SmartBase


Betongfundament

En grunnplate av armert betong på en grusbunn er optimalt, men også dyrt. Med denne typen fundament må du også sørge for at ikke noe vann kan trenge inn i boden på bakkenivå. Forskyvningsfundamentplaten med et omkretsstrinn på 2 cm x 7 cm er det ideelle designet for dette (aluminiumsramme og aluminiumsgulvplate kan ikke brukes) Som et alternativ til den trappede overflaten av betongfundamentet, kan en kontinuerlig flat betongplate også helles. Tilgjengelig gulvrammetilbehør i aluminium gjør det lettere å utjevne ujevnheter i fundamentet og også å montere en tetningsledd. Aluminiumsgulvrammen tillater også bruk av aluminiumsgulvpanelene, som kan legges med 2-3 cm tykke XPS harde skumplater. XPS hardskumplater er ikke inkludert i.


Punkt fundament

 

En annen mulighet for å installere jevne og stormsikre Biohort hageskur på svært ujevn og myk underlag er et punktfundament i kombinasjon med en Biohort gulvramme i aluminium.

Belegningsstein

 

En god og billig løsning er å belaste plater på en grusbunn. Vi anbefaler sterkt bruk av aluminiumsrammen.

Aluminium gulv ramme

 

Med aluminiumsgrulvrammen (tilbehør) kan du plassere redskapshuset på ujevn bakke og forankre det stormsikkert (gulvanker ligger ved). Aluminiums gulvplater (tilbehør) fungerer som et funksjonelt gulv og er underlagt EPS-plater (EPS-plater er ikke inkludert i leveransen).

Til toppen