Sök återförsäljare
Use my location

NOTE: Your location could not be determined. To display the next nearest Dealer, please click on"Use my location" or enter the desired location details manually.

StartseiteServiceFundament tipsJordskruvar-fundament

Jordskruvar-fundament Bättre, snabbare, mer prisvärt


Det perfekta fundamentet för alla Biohorts trädgårdsskjul

För många kunder är det en stor utmaning att förbereda ett lämpligt fundament. Kostnaden för att förbereda ett betongfundament är ofta dyrare än själva skjulen och konstruktionen är komplicerad och tidskrävande.

Biohorts grundskruvfundament som jämförelse, monteras snabbt och är perfekt anpassat, så att montering av skjulet kan påbörjas omedelbart. En integrerad vattenbarriär säkerställer att inget regnvatten kommer in i dit skjul. Adaptrarna kompenserar för ojämna ytor och mjuka kullar. Golvpanelerna i aluminium ger en hård och slitstark grund för skjulet.

 • bäst lämpat för ojämna ytor med upp till c:a 10 % lutning
 • litet markarbete, ingen gruskista, ingen betong, ingen smuts
 • optimal nivellering, absolut stormsäkert
 • kan vid behov lätt tas bort igen
 • passar exakt till alla Biohorts verktygsbodar och verktygsskåp

 

 

A) Högsta kvalitet Golvpaneler i aluminium Ribbad övre yta
B) Särskilt utvecklade fundamentramar av aluminium
C) Jordskruvar för högsta stormsäkerhet och stabilitet

The Ground Screw Foundation includes an integrated water barrier which solves drainage problems perfectly.

Standardjordskruvarna kan kompensera för ojämna ytor och sluttningar på upp till 10%. För brantare ytor kan lämpliga förlängningar tillverkas på begäran.

Check list for Ground Screw Foundation site:

 • Composition of ground and subsoil (depth: 50 cm).
  The ground on-site should have a firm, compressed nature (compact roots, large rocks and stones or buried building material e.g.: concrete will prevent assembly). To check the suitability of ground beyond all doubt, try to drive a 50 cm long steel bar into the ground in several places!
 • Allow an additional 50 cm space around the foundation itself for the erection work.

Det patenterade grundskruvsfundamentet är tillgängligt för följande produkter:

THE ASSEMBLY - Quick, straightforward and uncomplcated

The additional tools required for assembly can be purchased from any good DIY shop; the drill bit can also be bought directly from Biohort. If you do not wish to erect the Ground Screw Foundation yourself, our installation partners will be more than happy to provide their services.

Recommended prices for assembling the Ground Screw Foundation can be found here: Montage-Richtpreise.pdf

1. Förbereda byggplatsen

Gräv bort gräsmattan med spade till ca. 10 cm djup och markera borrhålen för markskruvarna.

2. Skruva i markskruvarna

Förborra hålen med slagborrmaskin och dra i markskruvarna med hjälp av verktyget som ingår i leveransen.

3. Fäst monteringsplatt orna

Fäst monteringsplattorna med markskruvarna och nivellera med hjälp av vattenpass.

4. Fäst ramarna

Placera ut ramar och förbindelsestag och fixera dem med fästmaterialet.

5. Fäst golvpaneler i aluminium

Sätt i och fäst screentryckplattorna.

6. Montera verktygsboden

Fundamentet är klart. Du kan genast börja bygga verktygsboden!

General information

 • Installation time of 2-4 hours (depending on handicraft skills and size of shed)
 • plan for at least 2 people to be involved in erection
 • Delivery time: within 3 weeks of completing order
 • included in scope of delivery: Ground Screws, plywood (multiplex) panels, frame, cross members, complete fastening material and special tool required for manually inserting the foundation screws in the ground.
 • additional tools required: hammer drill, drill bit ∅40 x 600mm, spirit level, cordless screwdriver, socket spanners sizes: SW13 & SW24, shovel
 • Biohort floor frames and panels are not required for garden sheds
 • suitable for installation on all load bearing soil types