dealer zoeken
StartpaginaServiceFundamentstips

Fundamentstips Voor Biohort bergingen,tuinkasten en MiniGarage


Belangrijk is een fundament dat waterpas is. De berging wordt op dit fundament (of m.b.v. het bijbehorende bodemframe) verankerd met het meegeleverde bevestigingsmateriaal.

Eigenschappen bodem

De bodem moet een vaste ondergrond zijn. Bij een grondschroef-fundament is een volwassen,compacte en goed verdichte bodem noodzakelijk.

Funderingsuitlijning- en grootte

Het fundament moet waterpas zijn daarmee de berging goed gemonteerd kan worden. Als het product op een helling wordt geplaatst, kan dit leiden tot een beperking van de functionaliteit (de deuren kunnen bijvoorbeeld niet goed worden afgesteld) of de schroefgaten liggen niet op elkaar (het gatenpatroon komt niet overeen). De funderingsafmeting moet worden aangehouden. Zie hiervoor Fundamentsplannen

Dampscherm (kunststoffolie met een minimale dikte van 150 μm = 0,15 mm)

Het is aan te bevelen om een folie in de fundering te verwerken. Dit om te voorkomen dat vocht uit de grond opstijgt in het binnengedeelte van de berging. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de folie niet groter wordt gelegd dan de vloeroppervlak van de berging. De reden hiervoor is dat regenwater zijdelings in de grond zou moeten wegsijpelen.

Afdichtende kitlaag

Het gebied tussen de fundering en het aluminium vloerframe moet worden afgedicht om te voorkomen dat er regenwater in de berging terechtkomt. De afdichting wordt vooral aanbevolen bij gebruik van het Alu-bodemframe.

Voor de afdichting wordt een afdichtingsmiddel gebruikt (geschikt voor buitengebruik en voor metaal). Voor een optimale afdichting moet de afdichtende kitlaag onder het Alu-bodemframe worden aangebracht. Houd er rekening mee dat door de aard van de ondergrond (open poreuze bestrating, voegen, etc.) een absolute afdichting niet mogelijk is.

Hoe kan een bestaande ruimte als locatie voor een Biohort product worden gebruikt ?

Ook bestaande oppervlakken kunnen als ondergrond voor een Biohort-product worden gebruikt. Als het bestaande oppervlak niet optimaal geschikt is ,kan de volgende remedie worden gevonden.

Het bestaande oppervlak (verhard of ook beton) is niet waterpas.

Voorgestelde oplossing: Montage van een Alu-bodemframe

U kunt het Alu-bodemframe door het plaatsen van afstandhouders waterpas maken. Deze afstandhouders zorgen echter voor een opening onder het frame, waardoor het water kan binnen dringen. De afstandhouders moeten van plastic of van roestvrij materiaal zijn.

Er is geen dampscherm in de fundering aangelegd.

Voorgestelde oplossing: Achteraf alsnog een dampscherm aanleggen m.b.v. Het Alu-bodemframe

U kunt de dampscherm achteraf aanbrengen door de folie op de bestaande fundering in de berging te leggen. De uiteinden van de folie worden langs de binnenkant van het Alu-bodemframe omhoog getrokken en de folie wordt minimaal 10 cm naar binnen gevouwen, het gevouwen deelt moet ook nog eens extra worden vastgelijmd. Voor een goede binnenvloer kan onze Alu-bodemplaat (met onderlaag van XPS platen) of een andere vloer in de berging worden gelegd.

Bij een fundament van terrastegels werden te kleine/lichte stenen gebruikt.

Voorgestelde oplossing: Verzwaring van de grondsteunen van het bodemframe.

De interne grond- cq vloersteunen (Z-steunen) die bij gebruik van het vloerframe worden bevestigd, kunnen met extra gewicht worden verzwaard om de stormvrijheid te verhogen.


Let op! Deze funderingstips zijn slechts voorstellen, niet bindende suggesties! De klant is zelf verantwoordelijk voor een goede fundering. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt is doordat de berging niet of niet voldoende is verankerd.