dealer zoeken
Mijn standplaats gebruiken

Mededeling: Uw standplaats kon niet vastgesteld worden. Om u de dichstbijzijnde dealer te kunnen noemen, a.u.b. op "mijn standplaats gebruiken" clicken of de gewenste standplaats invullen.

StartpaginakwaliteitGarantievoorwaarden

Garantievoorwaarden


Onderstaande bepalingen gelden onder uitsluiting van algemene voorwaarden van de koper voor al onze toekomstige leveringen en diensten. Afwijkende overeenkomsten dienen uitdrukkelijk schriftelijk door ons bevestigd te worden en gelden bij twijfel slechts voor het konkreet overeengekomen geval.

1. Duur en begin van de garantie:

a) De garantie op Biohort produkten bedraagt 20 jaar.
b) Het begin van de garantieperiode is de faktuurdatum. Door eventuele onderdelen-leveringen wordt de garantieperiode niet verlengd.

2. Garantievoorwaarden:

a) Het Biohort-produkt moet bij een geautoriseerde dealer verworven zijn.
b) De montage dient volgens de meegeleverde montageinstrukties uitgevoerd te zijn.
c) Het Biohort-produkt dient uitluitend voor het bergen van tuingereedschap, tuinmeubels, fietsen e.d. gebruikt te worden.
d) Het Biohort-produkt is in het bezit van de eerste koper en wird niet gedemonteerd en weer opgebouwd.

3. Inhoud en omvang van de garantie:

a) De garantie betreft het doorroesten van onderdelen en delen die bewijsbaar wegens foutieve bouwwijze of gebrekkige uitvoering onbruikbaar of in hun bruikbaarheid ernstig gelimiteerd zijn. Deze onderdelen worden naar onze keuze kostenloos verbeterd of nieuw nageleverd.
b) De kosten voor demontage, montage en transport vergoeden wij niet. Vervangen onderdelen kunnen op onze wens in ons eigendom overgaan òf door de klant afgevoerd worden.
c) Voor eventuele gevolgschade zijn wij niet verantwoordelijk.

4. Garantiebeperkingen:

a) Deze garantie betreft géén gebreken die zijn ontstaan door:

  • ransportschade (hiervoor is de transporteur verantwoordelijk – a.u.b. meteen melden)
  • Beschadigingen door natuurverschijnselen (b.v. hagel)
  • Algemene montagefouten
  • Verkeerde fundamentbouw of gebrekkige (regen-)waterafvoer
  • Ongeschikte bouwplaats of slechte verankering
  • Lakbeschadigingen en krassen die niet meteen behandeld zijn
  • Gebrekkig onderhoud (b.v. het niet smeren/oliën van cylinderslot en scharnieren)
  • Verhoogde luchtvochtigheid of aanwezigheid van agressieve stoffen in de omgeving (b.v. zoutwater of zandhoudende lucht, een agressief schuurmiddel, strooizout, messtof en andere chemische stoffen)
  • slijtage (b.v. cylinderslot)
  • verkleuringen, omdat kleurstoffen in de loop der tijd kunnen veranderen.

Voor rubber- en kunststofdelen geldt de wettelijke garantieperiode.

b) Deze garantie komt te vervallen indien de klant betalingsachterstand heeft of indien het gebrek niet meteen nà de vaststelling schriftelijk gemeld èn bewezen wordt.

5. Overige:

Standplaats voor alle verantwoordelijkheden binnen de garantieverplichtingen is A-4120 Neufelden.

Verdere rechten kan de koper of een derde uit deze garantie niet claimen, in het bijzonder geen schadeclaims van welke aard dan ook of verrekenings- of retentierechten. Overigens gelden voor de aard van de garantie mede de leveringsvoorwaarden van de betreffende leverancier.